בתנאי מימון משתלמים: פריים מינוס חצי החל מ- 75,000 ₪*

השאירו פרטים
וקבלו הצעה מיוחדת

ריבית
מסובסדת

טרייד אין
במחיר מחירון

אספקה
מיידית

עד 100%
מימון

ביחס לדגמי הרכבים המפורטים באתר אוטודיל, המימון ניתן על ידי הגוף המממן, בכפוף לתנאיו,

אישורו ושיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

ראשל״צ – רח׳ המדע 1 | בני ברק – רח’ הלח״י 24 | חיפה – רח׳ ההסתדרות 104 ירושלים – רח׳ יד החרוצים 17, א.ת. תלפיות

בתנאי מימון משתלמים: פריים מינוס חצי
החל מ- 75,000 ₪*

ריבית
מסובסדת

טרייד אין
במחיר מחירון

אספקה
מיידית

עד 100%
מימון

*ביחס לדגמי הרכבים המפורטים באתר אוטודיל, המימון ניתן על ידי הגוף המממן, בכפוף לתנאיו, אישורו ושיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

ראשל״צ – רח׳ המדע 1 | בני ברק – רח’ הלח״י 24 | חיפה – רח׳ ההסתדרות 104 ירושלים – רח׳ יד החרוצים 17, א.ת. תלפיות

השאירו פרטים
וקבלו הצעה מיוחדת